PROGRAMA KİMLER KATILABİLİR?

Başvurunuzun Work and Travel programına kabul edilebilmesi için aşağıdaki kriterleri sağlamanız gerekmektedir.

 

 • En az orta seviyede ve iletişim kurabilecek seviyede İngilizce bilmek
 • Genel not ortalaması 4 üstünden en az 2 ve üstünde olması (Farklı notlandırma sistemlerinde ise ortalamanın üstünde olduklarını kanıtlamaları yeterli)
 • Hazırlık veya birinci sınıf öğrencilerinin en az bir dönemini bitirecek olanlar
 • 18 – 28 yaş arasında olan tüm üniversite öğrencileri
 • Açık öğretim fakültelerinin sadece İngilizce Öğretmenliği bölümünde okuyan öğrenciler.


Programa katılmak isteyen adayların ayrıca aşağıdaki kişisel özelliklere de sahip olması gerekir.

 • Özgüvenli, olgun, sorumluluk sahibi ve disiplinli
 • Çalışkan, işten kaçmayan ve iş hayatına kolayca uyum sağlayabilen,
 • Bağımsız, ailesi ve tanıdıkları yakınında olmayınca kendi ayakları üstünde durabilen,
 • Programa katılmak, başka bir kültür içinde yaşamak ve başka kültürler tanımak konusunda motivasyonu yüksek ve hevesli,
 • Kolayca adapte olabilen ve çevresini yadırgamayan, farklı kültürlerin ve yaşam tarzlarının varlığının farkında ve saygılı.
 • Work and Travel programına uygun olmayan kişilerin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.
 • Başlangıç seviyesinde İngilizceye sahip olanlar
 • Kronik veya psikolojik bir hastalığı olanlar
 • Sabırsız veya asabi olup çalışma hayatına uyum sorunu olabilecek olanlar
 • Farklı kültürleri tanıma ve onlarla yaşamaya açık olamayanlar
 • Program için en az 3 aylık program süresi ayıramayacak olanlar
 • Herhangi bir ön lisans ve lisans öğrencisi olmayanlar

NOT: Vize başvuruları bakımından İngilizcesi çok iyi olmayanlar, not ortalaması 2’den düşük olanlar, son sınıf öğrencileri ve 2 yıllık bölüm okuyan öğrencilerin diğer öğrencilere göre vize alma olasılıkları daha düşüktür.

 

Bilgi Formu