Erasmus+

Staj Yeri Ayarlama Hizmeti

Erasmus+ programı bünyesinde birçok programı barındıran bir programdır. Üç ana eylem iki özel eylem başlığı altında; bireylerin öğrenme hareketliliği, iş birliklerinin sağlanması, politika reformunu desteklemek, Jean Monnet programı ve spor destekleri şekilde birçok programı Erasmus+ çatısı altında sunmaktadır. Öğrenim hareketliliği başlığı altında gerekleştirilen program; yüksek öğretim öğrencileri, mesleki eğitim öğrencileri, öğretmenler ve öğretim elemanlarını kapsamaktadır. Bu kapsamda; eğitim ve öğretim görevlendirmesi, iş başı eğitim, staj, öğrenim görme, yapılandırılmış kurs veya eğitim, gönüllülük faaliyetleri desteklenmektedir. İş birliklerinin sağlanması adına gerçekleştirilen programlarda; eğitim, öğretim, gençlik kurum ve kuruluşlarının hem kendi aralarında hem de iş dünyasında kurduğu stratejik ve sektörel ortaklıklar desteklenmektedir. Sivil toplum kuruluşları, yerel idareler ve kamu kurumlarının diyalog, iletişim ve veri toplama sürecini kapsayan faaliyetler çerçevesinde de politika reformları desteklenmektedir. Bu başlık altında Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerin desteklenmesi ayrıca Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerle de yapılacak olan iş birlikleri ve projelerin paylaşılarak sürece dahil edilerek desteklenmesi amaçlanmaktadır. Erasmus+ programları; 28 AB üyesi ülkesinde, AB üyesi olmayan Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, Makedonya, Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ Cumhuriyeti, Sırbistan, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus’ da gerçekleştirilmektedir.

Erasmus+ programı kapsamında gerçekleştirilen Erasmus staj hareketliliği; öğrencinin bir Avrupa ülkesinde mesleki deneyim ve eğitim almak amacıyla, bir işletme ya da organizasyonda uygulamalı iş deneyimi edindiği süreçtir. Yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenciler bu programa başvuru yapabilmektedir. Program süresi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 3 ile 12 ay arasında, meslek yüksekokulu gibi kısa dönemli yükseköğretim programları öğrencileri için 2 aydan başlar ve 12 aya kadar sürebilir. Öğrencilerin staj programına katılabilmeleri için Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi olan bir kurumda öğrenci olmaları gerekmektedir. Standart Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumları Erasmus staj programını gerçekleştiremez. Öğrencinin kayıtlı olduğu yüksek öğretim kurumuna program için başvurmuş olması ve staj programına katılmak için gerekli olan sınav ve mülakatları geçerek program için seçilmiş olması gerekmektedir. Öğrencinin bütün masraflarının karşılanması amacı güdülmeden, program süresince öğrenciye geri dönüşümsüz mali destek (hibe) sağlanılmaktadır. Erasmus+ programı kapsamında gerçekleştirilen Erasmus staj programına; üniversite öğrencileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuru yapabilirler. Öğrenci, Erasmus öğrenci yerleştirme faaliyetinden yalnızca bir defa yararlanabilir.

  Öğrenci program için gerekli olan yeterliliği sağladıktan sonra; staj programının gerçekleştirilebilmesi için; öğrencinin staj yapacağı işletme, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşların bulunması, iş kabul sürecinin organize edilmesi ve yürütülmesi süreci başarıyla tamamlanmak zorundadır. Öğrencinin staj yapacağı işletme, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşların bulunması, iş kabul sürecinin organize edilmesi ve yürütülmesi sürecini başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin Erasmus stajı programına katılması mümkün olmamaktadır. Bazı öğrenciler bu süreci kendileri gerçekleştirebilirken bazı öğrenciler sürecin yürütülmesi noktasında yardıma ihtiyaç duymaktadırlar. Abacus Yurtdışı Eğitim, bu kapsamda Erasmus staj programına katılacak olan öğrencilerin iş yerleştirmesinin gerçekleştirilmesi, işe kabul mektubunun sağlanması, iş hakkında gerekirse yapılacak olan oryantasyonlar, iş yerleştirmesi için ön değerlendirme ve işe başvuru danışmanlığı, iş araştırma, ön-eşleştirme ve sunma danışmanlığı aracılık ve danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirilmektedir. Programa katılacak olan öğrenci staj yerinin bulunması için gerekli başvuruyu tarafımıza gerçekleştirdikten sonra, sürece başlanır.

Abacus Yurtdışı Eğitim ve Danışmanlık olarak, ülkemizin geleceğine yön veren eğitim ve öğretime dair her türlü faaliyet ve programın destekleyicisi ve yürütücüsü olmak, amaç edindiğimiz yenilikçiliği ve gelişimi ülkemiz gençlerinde sağlayabilmek adına, sunmuş olduğumuz bütün programlarda öğrencilerimizin yanlarında olup, hayallerini gerçekleştirebilmek adına yol gösterici olmaktan keyif duymaktayız.



Hemen Bilgi Al